Σύγκριση Πλάνων

Τα πλάνα του EshopsWithIQ είναι σχεδιασμένα ώστε να σας επιτρέπουν να ξεκινήσετε εύκολα
και να προσθέτετε επιπλέον δυνατότητες στην πορεία.

  Starter Merchant Enterprise
   49€ 89€ 189€
 Feed Management & Optimization
 Πλήθος eShops  1  1  5
 Αριθμός Προϊόντων  5Κ  10Κ  50Κ
 Συχνότητα Ανανέωσης  1 / ημέρα  4 / ημέρα  12 / ημέρα
 Χειροκίνητος Συγχρονισμός  checked.png checked.png checked.png
 Πλήθος Product Feeds  Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
 Πρόσθετο: Extra Shop  Όχι  + 23€  + 23€
 Πρόσθετο: per 1000 SKUs  + 5€  + 3€  + 2€
 Πρόσθετο: Extra Shop Quantity per tier  0  1  5
 Πρόσθετο: 1000 SKUs Quantity per tier  2  5  Απεριόριστα
       
 Marketing Automation
 Google Shopping checked.png checked.png checked.png
 Facebook Product Ads checked.png checked.png checked.png
 Instagram Product Ads checked.png checked.png checked.png
 Google Search Ads  1 Απεριόριστα Απεριόριστα
 Google Display Ads  1 Απεριόριστα Απεριόριστα
 Facebook Ads  N/A Απεριόριστα Απεριόριστα
 IQ Ads for Google Search Όχι  1K  5K
 IQ Ads for Google Display Όχι  1K  5K
 IQ Ads for Facebook Όχι  1K  5K
 Addon: PPC Channel  10€ Ν/Α  Ν/Α
 Addon: per 500 SKUs (Ads)  3€  3€  3€
Addon: PPC Channel Quantity per tier 1 N/A N/A
Addon: 500 SKUs (Ads) Quantity per tier 2 5 Απεριόριστα
       
 Product Insights
 Analytics  Ναί Ναί Ναί
 eMarket-level insights checked.png checked.png checked.png
 Category-level insights  Όχι checked.png checked.png
 Product-level insights  Όχι checked.png checked.png
 Cost metrics  Όχι checked.png checked.png
       
 Wholesale Feeds (B2B to retailers)
 Custom Feeds for eShops & Retailers  N/A  + 99€  + 99€